Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Wat is de BVS?

De branchevakmanschapsstructuur is er voor en door professionals in de technische installatiebranche.


Wat is het?

In de branchevakmanschapsstructuur geeft de technische installatiebranche aan:

  • Wat de meest voorkomende functies zijn in de branche;
  • Welke taken bij deze functies horen voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar;
  • Welke kennis, vaardigheden en certificaten bij deze functies vereist zijn voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar.

Bronnen

Omdat de in de branchevakmanschapsstructuur opgenomen informatie altijd eerst beoordeeld wordt door de branchebedrijven zelf, is de informatie betrouwbaar en actueel. Belangrijke informatiebronnen zijn onder meer de beroepscompetentieprofielen en de regioprofielen. Speciaal voor de branchevakmanschapsstructuur is de uit deze bronnen afkomstige informatie door deskundigen aangevuld met detailinformatie.


Wat is het verschil met de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs?

Anders dan de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, die de eisen voor de beginnende beroepsbeoefenaar aangeeft, zet de branchevakmanschapsstructuur de functie-eisen neer voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaars.


Een ander verschil met de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs is dat de informatie in de branchevakmanschapsstructuur concreter en gedetailleerder is. Hierdoor kan de informatie in de branchevakmanschapsstructuur gemakkelijk worden gebruikt door beroepsprofessionals op het terrein van opleidingen, leermiddelen, toetsen, examens, EVC en andere scholingsinstrumenten.


Wat is het verschil met het functiehandboek?

Het functiehandboek is een instrument voor functiewaardering, het inschalen van medewerkers en het bepalen van salarissen. De informatie in het functiehandboek is historisch opgebouwd. Het functiehandboek gaat over alle functies in een bedrijf, inclusief administratie, boekhouding, salaris- en personeelsadministratie et cetera. De BVS en functiehandboek gaan dus over verschillende zaken en hebben zeer verschillende doelen.


Hoe komt u aan informatie uit de branchevakmanschapsstructuur?

Op deze website vindt u op alle functieniveaus binnen de technische installatiebranche een gedetailleerd overzicht van alle bij de diverse functies behorende taken, kennis- en vaardigheidseisen en diploma’s en certificaten. Indien u behoefte heeft aan aanvullende en/of specifieke informatie, kunt u via bvs@wij-techniek.nl aangeven. Na eventueel contact met u te hebben opgenomen over de gewenste informatie, sturen wij u de informatie in een excel-format toe.