Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ben je bezig met het installeren van elektronische installaties. Hieronder vallen zowel lastige als makkelijke installaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwbeheerssystemen, datanetwerken, telecominstallaties, (openbare) verlichting en verkeerslichten. Je dient er ook voor te zorgen dat deze installaties gebruiksklaar worden gemaakt. Ook zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn en blijven en kun je eventuele storingen repareren. Naast het installeren en programmeren van elektronische installaties stuur je ook medewerkers aan. Je voert al je werkzaamheden zelfstandig uit.

Daar werk je

Als leidinggevend monteur elektrotechnische installaties werk je bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, een elektrotechnisch bedrijf in de industriële sector, of in de bouwsector.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (tekeningen, schema’s, technische informatie), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Hij raadpleegt zijn leidinggevende als hem iets niet duidelijk is of hij ergens geen raad mee weet.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging.

Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct (bijv. groepenkast).

Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf (hij controleert hierbij op spanningsloosheid en wederinschakeling).

Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde onderdelen, deelproducten, bedrading en bekabeling.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties vormt zich een goed beeld van de situatie en van de aan te leggen installatie.

Hij bepaalt de positie van de componenten en de route van kabels/leidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant. Afhankelijk van het type installatie en (de grootte en specialisatie van) het bedrijf is dit de taak van de eerste monteur of leidinggevende.

Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties brengt vloer- en muurdoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt leidingen, bedrading en bekabeling samen met (een) collega(‘s).

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties controleert visueel onderdelen en deelproducten op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen.

Hij controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten onderling correct zijn aangesloten.

Als de montage gereed is, test de leidinggevend monteur elektrotechnische installaties de installatie.

De onderdelen en deelproducten controleert hij op functioneren.

Hij verhelpt tekortkomingen.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties stelt onderdelen in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert herstelt hij deze.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ruimt de werkplek op en voert afval- en restmaterialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties maakt op basis van de werkinstructies een taakverdeling.

Hij begeleidt (leerling) monteur(s) en geeft hen uitleg en tips over de uit te voeren werkzaamheden.

Hij controleert regelmatig of de voortgang van de werkzaamheden volgens plan verloopt.

Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding, klant en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Hij houdt daar waar mogelijk rekening met hun werkzaamheden maar verliest hierbij zijn eigen planning niet uit het oog.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties neemt de uit te voeren werkzaamheden in hoofdlijnen door met de leidinggevende. Hij bepaalt de omvang van de werkzaamheden en bepaalt met hoeveel mensen het werk wordt uitgevoerd.

Vervolgens maakt hij een taakverdeling en planning voor een groep (eerste)monteurs. Hierbij houdt hij rekening met werkzaamheden van derden.

Hij zorgt ervoor dat voorwaardelijke voorzieningen als container, bouwkeet, benodigde tekeningen, schema's, klicmeldingen enz. aanwezig zijn, door deze te huren, in te kopen of af te roepen.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties stuurt eigen en ingehuurde (eerste)monteurs en onderaannemers aan. Hij overlegt hiertoe met de bedrijfsleiding. Hij geeft aan wat van de medewerkers wordt verwacht en geeft aan wat zij van hem mogen verwachten.

Hij ziet er op toe dat de medewerkers veilig en milieubewust werken en controleert en beoordeelt hun werk.

Hij geeft feedback aan de medewerkers, stuurt hen bij of corrigeert hen als dat nodig is en motiveert hen om verantwoordelijkheid te dragen.

Hij geeft zelf het goede voorbeeld.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties selecteert de benodigde materialen en gereedschappen en bestelt deze of geeft opdracht om deze te bestellen.

Hij zorgt er voor dat materialen, gereedschappen en materieel tijdig aanwezig zijn. Hij plant hulpmiddelen als hoogwerkers zo in, dat ze gezamenlijk met onderaannemers gehuurd kunnen worden.

Hij controleert of:
- het aanwezige materiaal van het juiste type is
- het materieel en de gereedschappen in goede staat van onderhoud verkeren
- de monteurs zorgvuldig met materialen, gereedschappen en materieel omgaan en spreekt hun bij onzorgvuldigheid hierop aan
- er materiaaltekorten dreigen voor de nog lopende werkzaamheden

Hij treft maatregelen tegen diefstal.

Hij retourneert restanten naar het magazijn of naar de leverancier. Hij vult materiaalstaten, bestel-, afhaal- en afleverbonnen zorgvuldig in.

De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties controleert of de werkzaamheden volgens plan verlopen.

Hij anticipeert op te verwachten problemen. Hij bedenkt en beslist over oplossingen voor problemen. Hij signaleert meerwerk.

Hij meldt wijzigingen tijdig bij de betrokkenen.

Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding en de ontwerpafdeling en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Gedurende het hele installatieproces administreert en archiveert de leidinggevend monteur elektrotechnische installaties gegevens zoals: urenstaten, materiaalverbruik en revisietekeningen.