Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De BIM coördinator is verantwoordelijk voor het sturen en bewaken van de voortgang van in- en externe kwaliteit van de BIM projecten met bijhorende processen. Hij/Zij is de spil tussen de BIM modelleurs en BIM engineers.

Daar werk je

De BIM coördinator werkt onder leiding van een projectmanager/BIM manager in de werktuigkundige en elektrotechnische installatiebranche.

De BIM coördinator stelt samen met de BIM manager en projectleider (intern) en opdrachtgever en bouwpartners (extern) de opdrachtspecificaties vast (BIM protocol, BIM uitvoeringsplan enz.)

Hij/Zij neemt plaats in het BIM overleg.

Hij/Zij is 1e aanspreekpunt voor opdrachtgever en bouwpartners bij vragen op het gebied van BIM.

Hij/Zij vertaalt de opdrachtspecificatie naar praktische afspraken binnen het eigen projectteam.

Hij/Zij zorgt voor de juiste (projectspecifieke) instellingen in alle BIM gerelateerde software.

Hij/Zij is het eerste aanspreekpunt voor BIM Modelleurs en BIM engineers bij vragen over de software en projectspecifieke opdrachtspecificatie (BIM protocol enz.)

Hij/Zij is samen met de BIM manager het eerste aanspreekpunt voor BIM gerelateerde vragen binnen de organisatie.

Hij/Zij heeft grondige kennis van (bestaande) BIM werkmethodieken en aanverwante regelgeving, normen en branchespecifieke afspraken.

Hij/Zij is verantwoordelijk om een model gestructureerd op te bouwen, bijv. met systemen o.b.v. een standaard codering zoals o.a. NL-SfB.

Hij/Zij verzamelt de relevante technische gegevens, documenten of kwaliteitsstandaarden.

Hij/Zij controleert de ingevoerde data en gegevens op juistheid en compleetheid.

Hij/Zij is eindverantwoordelijk voor het opleveren van een consistent datamodel.

Hij/Zij zorgt voor de juiste technische randvoorwaarden (aanleveren van bijv. family's en instellen van sheets) voor BIM Modelleurs en BIM engineers.

Hij/Zij zoekt pro-actief de samenwerking op met medewerkers uit andere disciplines en coördineert de informatie.

Hij/Zij overlegt met en rapporteert frequent aan de projectleider en BIM manager over de voortgang van zijn werkzaamheden.

Hij/Zij controleert de modellen (geautomatiseerd) op correcte invoer van data.

Hij/Zij is verantwoordelijk voor de interne clash controles (coordinatie) en neemt samen met de BIM engineer plaats in het externe clash overleg.

Hij/Zij ontwikkeld samen met het projectteam en BIM manager, bi-directionele koppelingen met andere softwarepakketten. Deze koppelingen worden gebruikt om reeds ingevoerde informatie te hergebruiken.

Hij/Zij heeft een pro-actieve rol in het (samen met de bouwpartners) bedenken en toevoegen van de juiste parameters in het BIM model. Deze parameters hebben meerwaarde voor hergebruik van informatie tijdens het ontwerp, uitvoerings- en onderhoudsproces.

Hij/Zij houdt zich aan (bedrijfseigen) richtlijnen, werkinstructies en KAM-procedures.

Hij/Zij creëert draagvlak en neemt het projectteam op sleeptouw (kartrekkersrol) bij het toepassen van BIM.

Hij/Zij is het eerste aanspreekpunt voor BIM Modelleurs en BIM engineers bij vragen over de software en projectspecifieke opdrachtspecificatie (BIM protocol enz.)

De BIM coördinator past de geldende standaarden (o.a. eigen bedrijfsstandaarden, NEN- normen, ISO 9001, arbo-eisen, milieueisen en BIM eisen vastgelegd bij o.a. het BIM loket) volgens de procedures toe.

Hij/Zij voert controles uit (werk van anderen).

Hij/Zij zorgt dat de juiste data in het BIM model staat.

Hij/Zij neemt deel aan de projectevaluaties met de projectmedewerkers.

De BIM coördinator verdiept zich in zijn vakgebied en werkt aan zijn ontwikkeling.

Hij/Zij meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende.

Hij/Zij zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen.

Hij/Zij houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Hij/Zij heeft een signalerende functie naar de organisatie over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

De BIM coördinator geeft vakinhoudelijke aanwijzingen aan (Junior) BIM modelleurs en (junior) BIM engineers.