Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als dakbedekkingsmonteur metaal bestaan je werkzaamheden hoofdzakelijk uit het aanbrengen van dakcomponenten zoals metalen platen, koper, zink, aluminium en staal. Daarnaast verricht je sloopwerk en herstel en onderhoud aan daken. Binnen dit beroep ben je vooral werkzaam in de buitenlucht. Als dakbedekkingsmonteur metaal heb je uitvoerende werkzaamheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij je leidinggevende, die de voortgang bewaakt en controleert of het werk voldoet aan de vakrichtlijnen en normen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van je collega’s. Als er onverwachts logistieke, technische of onveilige situaties voordoen, meld jij dit direct bij je leidinggevende.

Daar werk je

Als dakbedekkingsmonteur metaal werk je op hellende daken of aan gevels in nieuwbouw en renovaties van woningen en utiliteitsgebouwen. Je komt bij dit beroep in contact met verschillende mensen uit diverse bouwdisciplines.

De dakdekkingsmonteur metaal slaat de te verwerken materialen, het materieel en de gereedschappen op het bouwterrein op.

Hij bouwt de systeemsteiger en stelt het overige materieel op.

Hij brengt klimvoorzieningen aan en maakt de transportmiddelen gebruiksklaar.

Hij brengt veiligheids- en doorwerkvoorzieningen aan.

Hij beschermt de omgeving en stelt de afvalcontainers op.

De dakdekkingsmonteur metaal controleert gereedschappen, materiaal en materieel voor het dakdekken met metaal op hoeveelheid, soort en kwaliteit.

Hij controleert gereedschappen en materieel op beschadigingen en
keuringsdatum en stelt de machines af.

Hij meldt onvolkomenheden aan zijn leidinggevende.

De dakdekkingsmonteur metaal verdeelt de te verwerken materialen op het dak en/of de steiger.

Hij slaat hierbij lasten aan, instrueert de kraandrijver en bedient de transportmiddelen.

De dakdekkingsmonteur metaal beoordeelt de kwaliteit van de ondergrond.

Hij maakt een verdeling voor de bedekking, bepaalt de plaats van de bevestigingsprofielen, maakt deze op maat en brengt ze aan.

Hij brengt folie en toebehoren aan.

Hij speelt tijdig in op veranderende weersomstandigheden om lekkage en schade te voorkomen.

De dakdekkingsmonteur metaal brengt dak- en gevelcomponenten aan.

Hij monteert de dak- en gevelcomponenten en voert aansluitdetails uit.

Hij plaatst de componenten eventueel met behulp van transportmiddelen.

De dakdekkingsmonteur metaal bedekt de uitwendige scheidingsconstructie volgens de kwaliteitsrichtlijnen met metalen platen en verankert deze volgens de norm.

Hij meet de passtukken af en maakt die op maat.

Hij voert de aansluitdetails regendicht en strak uit en werkt het gedekte vlak af.

Hij controleert of het gedekte vlak correct is gedekt en de componenten correct zijn ingedekt.

Hij controleert of het eindresultaat aan de wensen van de klant voldoet.

De dakdekkingsmonteur metaal inspecteert de constructie, signaleert en inventariseert gebreken en mogelijke oorzaken van lekkage.

Hij beoordeelt de kwaliteit van constructiedelen en inventariseert welke delen gerepareerd of vervangen moeten worden.

Hij beoordeelt welke delen na sloop nog hergebruikt kunnen worden.

Hij informeert zijn leidinggevende over zijn bevindingen.

De dakdekkingsmonteur metaal verwijdert constructiedelen.

Hij selecteert en sorteert herbruikbare onderdelen en scheidt het sloopafval in diverse fracties.

Hij brengt tijdelijke voorzieningen aan om lekkages te voorkomen.

De dakdekkingsmonteur metaal verwijdert aanslag van de bedekking en vervangt beschadigde constructiedelen.

Hij verankert losliggende platen en hulpstukken.

Hij verhelpt lekkages.

Hij vervangt componenten en repareert beschadigde aansluitingen.

Hij controleert de hemelwaterafvoeren en goten.

De dakdekkingsmonteur metaal analyseert de constructie en bedenkt mogelijke oplossingen voor de te maken dak- en gevelcomponenten.

Hij overlegt hierover met zijn leidinggevende of de opdrachtgever en komt vervolgens met een advies.

De dakdekkingsmonteur metaal meet op het werk de te vervaardigen dak- en gevelcomponenten in.

Hij maakt een gedetailleerde schets, voorzien van de nodige maten.

De dakdekkingsmonteur metaal vervaardigt dak- en gevelcomponenten volgens de gestelde specificaties en/of tekening en de wensen van de opdrachtgever.

Hij controleert zijn eigen werk en let daarbij op de kwaliteit en de wensen van de opdrachtgever.

De dakdekkingsmonteur metaal ruimt gedurende de werkzaamheden steeds zijn werkplek op en laat aan het eind van de werkdag een opgeruimde en veilige werkplek achter.

Aan het eind van het project ruimt hij het afval op en voert dit gescheiden af.

Hij voert de overgebleven materialen af.

Hij breekt de doorwerkvoorzieningen af, verwijdert de veiligheids- en klimvoorzieningen en demonteert de systeemsteiger.

Hij verwijdert beschermingsmiddelen en voert al het gereedschap en materieel af.