Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als monteur werktuigkundige installaties houd je je bezig met de installatie van huishoudelijke- (gas, verwarming) en sanitaire installaties zoals toilet, douche, boilers, etc. Je werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanleggen van nieuwe installaties, aanpassen en/of onderhouden van bestaande installaties. Je werkt samen met je collega’s onder leiding van de leidinggevend installatiemonteur.

Daar werk je

Als monteur werktuigkundige installaties werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-, bedieningsvoorschriften, etc.), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden conform afspraak en veilig kan uitvoeren.

Hij overlegt met de leidinggevende, werkvoorbereider, klant en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld stukadoors, tegelzetters, specialisten), als daar aanleiding voor is.

De monteur werktuigkundige installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging.

Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct.

Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.

De monteur werktuigkundige installaties stelt de werktuigkundige installatie (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) buiten bedrijf.

Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde onderdelen en deelproducten, toestellen, appendages en installatieleidingen.

De monteur werktuigkundige installaties vormt zich een goed beeld van de aan te leggen werktuigkundige installatie (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en/of riolering).

Hij bepaalt de positie van toestellen en appendages en de route van installatieleidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant.

Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling.

De monteur werktuigkundige installaties brengt wand-, dak- en geveldoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt installatieleidingen (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) samen met (een) collega(‘s).

Hij verbindt de leidingen door middel van diverse verbindingstechnieken (zoals solderen, schroefdraadverbindingen, snelkoppelingen en lassen).

Hij voorziet leidingen van een isolerende of beschermende laag als dit bij de opdracht is inbegrepen.

De monteur werktuigkundige installaties controleert visueel toestellen en appendages, zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering, op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde leidingsystemen. Hiertoe raadpleegt hij voorschriften en/of handleidingen.

Hij controleert voortdurend of de toestellen, appendages en leidingen onderling correct zijn aangesloten.

Als de montage gereed is, beproeft de monteur werktuigkundige installaties de installatie.

Cv-installaties vult hij met water en ontlucht deze. Gas- en waterinstallaties sluit hij aan op het distributienet. Hij controleert toestellen en appendages op functioneren en leidingsystemen op dichtheid volgens de geldende voorschriften.

De monteur werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. stapelde bouw).

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.

De monteur werktuigkundige installaties stelt toestellen en appendages in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert, herstelt hij deze.

De monteur werktuigkundige installaties ruimt de werkplek op en voert afval- en restmaterialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.