Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als eerste monteur werktuigkundige installaties zorg jij voor de juiste verbindingen tussen apparaten en leidingen. Je weet alles van het installeren en repareren van dakbedekkingen, goten en regenpijpen. Je installeert zowel eenvoudige als ingewikkelde installaties en onderdelen daarvan. Ook verzorg je het onderhoud. Je werkt hiervoor meestal bij de mensen thuis of in nieuwbouwprojecten. Ook kun je werken aan grotere projecten zoals het installeren van systemen die het klimaat regelen in grote openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen. Tijdens de klus begeleid je een monteur werktuigkundige installaties. Je kunt goed samenwerken en helpt de monteur op weg.

Daar werk je

Als eerste monteur werktuigkundige installaties werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De eerste monteur werktuigkundig installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als iets niet duidelijk is, vraagt hij om uitleg.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-, bedieningsvoorschriften, etc.), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden conform afspraak en veilig kan uitvoeren. Hij verkent de werkplek. Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Hij overlegt met de leidinggevende, werkvoorbereider, klant en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld stukadoors, tegelzetters, specialisten), als daar aanleiding voor is. Als blijkt dat de werkplek (nog) is bezet en/of de werkopdracht onvolledig is of uitgaat van onjuiste veronderstellingen, lost hij het probleem op.

De eerste monteur werktuigkundige installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging.

Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct.

Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.

De eerste monteur werktuigkundige installaties stelt de werktuigkundige installatie (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) buiten bedrijf.

Hij bepaalt de werkvolgorde voor het demonteren. Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde onderdelen en deelproducten, toestellen, appendages en installatieleidingen.

Hij controleert in de werkopdracht genoemde toestellen(onderdelen) en appendages op slijtage en reinigt of biedt er revisie aan.

De eerste monteur werktuigkundige installaties vormt zich in wisselende omstandigheden een goed beeld van de situatie en van de aan te leggen werktuigkundige installatie (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en/of riolering).

Hij bepaalt de positie van toestellen en appendages en de route van installatieleidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant.

Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling, zodat revisietekeningen kunnen worden gemaakt.

De eerste monteur werktuigkundige installaties brengt wand-, dak- en geveldoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt installatieleidingen (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) samen met (een) collega(‘s).

Hij verbindt de leidingen door middel van diverse verbindingstechnieken (zoals solderen, schroefdraadverbindingen, snelkoppelingen en lassen).

Bij de aanleg van vloerverwarming zal het frezen van sleuven in de meeste gevallen door de eerste monteur worden uitgevoerd. Hij voorziet leidingen van een isolerende of beschermende laag als dit in de opdracht is begrepen.

De eerste monteur werktuigkundige installaties controleert visueel toestellen en appendages, zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering, op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde leidingsystemen. Hiertoe raadpleegt hij voorschriften en/of handleidingen.

Hij controleert voortdurend of de toestellen, appendages en leidingen onderling correct zijn aangesloten.

Als de montage gereed is, beproeft de eerste monteur werktuigkundige installaties de installatie.

CV-installaties vult hij met water en ontlucht deze. Gas- en waterinstallaties sluit hij aan op het distributienet. Hij controleert toestellen en appendages op functioneren en leiding systemen op dichtheid volgens de geldende voorschriften.

Hij verhelpt tekortkomingen.

De eerste monteur werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. stapelde bouw).

Hij controleert en inspecteert het functioneren van rookgasleidingen: lekkage door gebruik, corrosie, toegepaste materialen, werking van gebouw/krimp/rek, risico van windval, vrije rookgasafvoer buiten, centrale rookgasafvoer in gestapelde bouw.

Hij controleert op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht en het voorkomen van recirculatie.

Hij controleert op de afstelling van het toestel en stemt het toestel af op brandstof.

Hij voert een CO2/CO meting uit en interpreteert de meetwaarden.

Hij stelt de gas-luchtverhouding controle af.

Hij controleert de veilige werking van de gehele installatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. (Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie, ruimten en de plaatsing van de rookgas afvoer, nog voldoende ventilatie aanwezig) .

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.

De eerste monteur werktuigkundige installaties stelt toestellen en appendages in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert, herstelt hij deze.

De eerste monteur werktuigkundige installaties ruimt de werkplek op en voert afval- en restmaterialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt samen met (leerling) monteur(s) instructies van de leidinggevende (monteur). Hij maakt een taakverdeling.

Hij begeleidt (leerling) monteur(s) en geeft hen uitleg en tips over de uit te voeren werkzaamheden.

Hij controleert regelmatig of de voortgang van de werkzaamheden volgens plan verloopt.

Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding, klant en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Hij houdt daar waar mogelijk rekening met hun werkzaamheden maar verliest hierbij zijn eigen planning niet uit het oog.