Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als monteur elektrotechnische installaties installeer en programmeer je elektronische installaties. Dit doe je met behulp van technische tekeningen. Daarnaast zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn (en blijven). Ook kun je eventuele mankementen repareren.

Daar werk je

Als monteur elektrotechnische installaties werk je bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, een elektrotechnisch bedrijf in de industriële sector, of in de bouwsector.

De monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij om uitleg.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (tekeningen, schema’s, technische informatie), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Hij raadpleegt zijn leidinggevende als hem iets niet duidelijk is of ergens geen raad mee weet.

De monteur elektrotechnische installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging.


Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct (bijv. groepenkast).


Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.

De monteur elektrotechnische installaties stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf (controleert hierbij op spanningsloosheid en wederinschakeling).

Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde onderdelen, deelproducten, bedrading en bekabeling.

De monteur elektrotechnische installaties vormt zich een goed beeld van de situatie en van de aan te leggen installatie.

Hij bepaalt de positie van componenten en de route van kabels/leidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant.

Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling.

De monteur elektrotechnische installaties brengt vloer- en muurdoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt leidingen, bedrading en bekabeling samen met (een) collega(‘s).


De monteur elektrotechnische installaties controleert visueel onderdelen en deelproducten op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen.

Hij controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten onderling correct zijn aangesloten.

Als de montage gereed is, test de monteur elektrotechnische installaties de installatie.

De onderdelen en deelproducten controleert hij op functioneren.

Hij verhelpt tekortkomingen.

De monteur elektrotechnische installaties stelt onderdelen in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert herstelt hij deze.

De monteur elektrotechnische installaties ruimt de werkplek op en voert afval- en restmaterialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.