Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als eerste monteur elektrotechnische installaties leg je eenvoudige en complexe elektrotechnische installaties (datanetwerk) aan zoals gebouwbeheersystemen, datanetwerken en telecominstallaties. Ook zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn en blijven en kun je eventuele fouten repareren. Het is daarom belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Als eerste monteur valt het begeleiden van medewerkers ook onder jou takenpakket. Je werkt zelfstandig en je hebt de leiding over een kleine groep collega’s.

Daar werk je

Als eerste monteur elektrotechnische installaties werk je bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, een elektrotechnisch bedrijf in de industriële sector of in de bouwsector.

De eerste monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (tekeningen, schema’s, technische informatie), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Hij raadpleegt zijn leidinggevende als hem iets niet duidelijk is of hij ergens geen raad mee weet.

De eerste monteur elektrotechnische installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging.


Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct (bijv. groepenkast).


Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.


De eerste monteur elektrotechnische installaties stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf (controleert hierbij op spanningsloosheid en wederinschakeling).


Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde onderdelen, deelproducten, bedrading en bekabeling.


De eerste monteur elektrotechnische installaties vormt zich een goed beeld van de situatie en van de aan te leggen installatie.

Hij bepaalt de positie van componenten en de route van kabels/leidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant. Afhankelijk van het type installatie en (de grootte en specialisatie van) het bedrijf is dit de taak van de 1e monteur of leidinggevende.


Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling.

De eerste monteur elektrotechnische installaties ruimt de werkplek op en voert afval- en restmaterialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

De eerste monteur elektrotechnische installaties stelt onderdelen in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert herstelt hij deze.

Als de montage gereed is, test de eerste monteur elektrotechnische installaties de installatie.

De onderdelen en deelproducten controleert hij op functioneren.

Hij verhelpt tekortkomingen.

De eerste monteur elektrotechnische installaties controleert visueel onderdelen en deelproducten op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen. Hij lijmt inbouwdozen in de geboorde uitsparingen.

Hij controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten onderling correct zijn aangesloten.

De eerste monteur elektrotechnische installaties brengt vloer- en muurdoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.


Hij bewerkt, monteert en verbindt leidingen, bedrading en bekabeling samen met (een) collega(‘s).


De eerste monteur elektrotechnische installaties maakt op basis van de werkinstructies een taakverdeling.


Hij begeleidt (leerling) monteur(s) en geeft hen uitleg en tips over de uit te voeren werkzaamheden.


Hij controleert regelmatig of de voortgang van de werkzaamheden volgens plan verloopt.


Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding, klant en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Hij houdt daar waar mogelijk rekening met hun werkzaamheden maar verliest hierbij zijn eigen planning niet uit het oog.