Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties installeert en onderhoudt diverse soorten beveiligingssystemen. Beveiligingssystemen zijn systemen ten behoeve van de algemene veiligheid en hierbij valt te denken aan anti inbraak systemen, toegangscontrole systemen, camera systemen en brandmeldinstallaties. Hij/zij bezoekt particulieren en bedrijven die behoefte hebben aan een van de eerder genoemde beveiligingssystemen. Hierbij valt de denken aan vermogende particulieren, winkel of horeca panden of andere instellingen die extra beveiligt dienen te worden.
Hij/zij bezoekt de klant en analyseert de veiligheidssituatie van de klant. Aan de hand van deze situatie geeft hij/zij enkele veiligheidsadviezen en bij akkoord van de klant installeert hij/zij de desbetreffende beveiligingssystemen. Naast het installeren is hij/zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de systemen.

Daar werk je

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties is doorgaans in dienst van beveiligingsbureau. Bepaalde instanties zoals de politie en het gevangeniswezen kunnen ook zelf monteurs in dienst hebben. In deze gevallen is hij/zij meer bezig met het onderhoud dan de installatie van de beveiligingssystemen.

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties bereidt de werkzaamheden voor het aanleggen van beveiligingssystemen voor.

Hij/Zij legt het beveiligingsnetwerk aan conform geldende procedures.

Hij/Zij monteert de componenten en sluit deze op de systemen aan.

Hij/Zij configureert het beveiligingssysteem en stelt deze in bedrijf.

Hij/Zij rapporteert zijn/haar werkzaamheden.

Hij/Zij levert het systeem functioneel op en instrueert de klant over de werking van het systeem.

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties bereidt de werkzaamheden voor het verrichten van service en onderhouden van beveiligingssystemen voor.

Hij/Zij vormt zich een beeld van eventuele meldingen en storingen.

Hij/Zij controleert het beveiligingssysteem.

Hij/Zij reinigt componenten volgens voorschriften.

Hij/Zij verricht metingen en trekt hieruit conclusies.

Hij/Zij zoekt storingen via standaard procedures en trekt na analyse van de gegevens een conclusie.

Hij/Zij verhelpt storingen door het vervangen van componenten of bekabeling.

Hij/Zij test, in overleg met gebruiker, alle componenten van het systeem.

Hij/Zij rapporteert de werkzaamheden.

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties benoemt beveiligingsrisico.

Hij/Zij legt een projectering van de beveiligingsinstallatie uit.

Hij/Zij herkent een beveiligingsplan en de standaard structuur en normen.

Hij/Zij herkent bouwkundige beveiligingsaspecten.

Hij/Zij kan een beveiligingsinstallatie uitleggen.

Hij/Zij kan een service- en onderhoudsplan uitleggen.

De Monteur / Servicemonteur beveiligingsinstallaties Is op de hoogte van criminaliteitsontwikkelingen in Nederland.

Hij/Zij heeft inzicht in de beveiligingsfilosofie van risico's en risicobeheer.

Hij/Zij kan omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Hij/Zij is op de hoogte van de organisatorische beveiligingsmaatregelen en past deze toe.

Hij/Zij kent de veelvoorkomende begrippen binnen de branche.

Hij/Zij kent de gebruikte procedures binnen de branche.

Hij/Zij is op de hoogte van de actuele richtlijnen, voorschriften en wetgeving binnen de branche.

Hij/Zij is op de hoogte van alle procedures voor het vastleggen van de PAC en hanteren van de PAC voor alarmopvolging.