Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De BIM manager is verantwoordelijk voor het bewaken van het interne en externe BIM proces binnen de organisatie en projecten. Hij is de spil tussen het BIM-team en de interne- en externe organisatie

Daar werk je

De BIM manager werkt onder leiding van een projectmanager manager in de werktuigkundige en elektrotechnische installatiebranche.

De BIM manager is een visionair, een strateeg op het gebied van procesinnovatie.

Hij/Zij is stelt samen met de directie het beleid en de randvoorwaarden op om BIM binnen de organisatie te implementeren.

Hij/Zij is initiator van alle BIM projecten binnen de organisatie.

Hij/Zij is eindverantwoordelijk voor de BIM implementatie binnen de volledige organisatie, van uitvoering tot onderhoud en beheer.

Hij/Zij stelt (intern) samen met de afdelingsmanager afdelingsspecifieke plannen op om BIM binnen de diverse afdelingen (bedrijfsbureau, calculatie, uitvoering, HRM, beheer en onderhoud enz.) te implementeren en gaat (extern) op zoek naar ketenpartners.

Hij/Zij is nauw betrokken bij alle actuele BIM projecten in uitvoering en geeft leiding aan de projectspecifieke BIM coördinatoren.

Hij/Zij begeleidt en ondersteund de projectleiders van een BIM project.

Hij/Zij heeft de mensen, middelen en bevoegdheden om het veranderproces binnen de gehele organisatie in gang te zetten.

Hij/Zij is samen met de BIM coördinator aanspreekpunt voor opdrachtgever, bouwpartners en ketenpartners op het gebied van BIM.

Hij/Zij onderhoud een actief netwerk binnen de branche.

Hij/Zij zoekt continue en proactief naar nieuwe manieren om het BIM proces efficiënter te laten verlopen.

Hij/Zij creëert draagvlak en is in staat om weerstand om te buigen.

Hij/Zij zorgt er proactief voor dat hij/zij op de hoogte blijft van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van BIM.

Hij/Zij onderhoud een actief netwerk van softwareleveranciers en overige toeleveranciers.

Hij/Zij is en blijft op de hoogte van (open BIM) uitwisselingsafspraken en andere BIM gerelateerde branche afspraken/standaarden.

De BIM manager past de geldende standaarden (o.a. eigen bedrijfsstandaarden, NEN- normen, ISO 9001, arbo-eisen, milieueisen en BIM eisen vastgelegd bij o.a. het BIM loket) volgens de procedures toe.

Hij/Zij voert controles uit op werk van anderen.

Hij/Zij zorgt dat alle randvoorwaarden en werkmethodieken in orde zijn voor een goed BIM werkproces.

Hij/Zij toetst of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen.

De BIM coördinator verdiept zich in zijn vakgebied en werkt aan zijn ontwikkeling.

Hij/Zij meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende.

Hij/Zij zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen.

Hij/Zij houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Hij/Zij heeft een signalerende functie naar de organisatie over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

De BIM manager geeft vakinhoudelijke aanwijzingen aan (junior) BIM coördinatoren.