Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De BIM modelleur is verantwoordelijk voor modelleren van een technische installatie door het invoeren, koppelen van objectgegevens en toevoegen van data aan een Bouw Informatie Model (BIM).

Daar werk je

De BIM modelleur werkt onder leiding van een BIM engineer in de werktuigkundige en elektrotechnische installatiebranche.

De BIM modelleur verzamelt de benodigde ontwerpgegevens en gespecialiseerde informatie zoals bestek, bouw- en constructietekeningen voor het maken van werktekeningen.

Hij/Zij signaleert of er informatie ontbreekt.

Hij/Zij overlegt hierover met de BIM engineer, projectleider, leidinggevende en andere betrokkenen om af te stemmen.

Hij/Zij stemt de gegevens af met medewerkers uit andere disciplines

Hij/Zij plant de uitvoering van zijn eigen werk.

Hij/Zij stemt gegevens van technische installaties en modelleerwerk af met andere disciplines.

Hij/Zij ondersteunt de BIM engineer en BIM Coördinator.

De BIM modelleur toetst en controleert technische- en modelgegevens op conformiteit met de opdrachtspecificaties (bijv. technische uitgangspunten, BIM protocol, BIM uitvoeringsplan, etc.)

Hij/Zij krijgt vakinhoudelijke aanwijzingen van de BIM engineer.

Hij/Zij modelleert de technische installaties volgens de specificaties van de leverancier.

Hij/Zij voert data correct en consistent conform de opdrachtspecificaties in het BIM model in.

Hij/Zij modelleert de technische installaties volgens de juiste systeemcoderingen (bijv. o.b.v. NL/SfB)

Hij/Zij geeft afstandmaten en diameters aan op de werktekening, de te gebruiken materialen, aanduidingen en eventuele symbolen voor bijvoorbeeld elektrotechnische en besturingscomponenten.

Hij/Zij werkt het ontwerp uit in verschillende installatietekeningen zoals plattegrond-, detail-, maatvoerings- en sparingstekeningen, procesinstrumentatieschema's (op basis van een gegeven schets), integrale tekeningen van installaties en combinaties van installaties.

Hij/Zij drukt tekeningen en bijbehorende documenten af (digitaal en/of witdruk) als extracten vanuit het BIM model en maakt deze verzend gereed.

Hij/Zij maakt materiaaloverzichten vanuit het BIM model.

Hij/Zij coördineert de eigen werkzaamheden en voert interne clash controles uit.

Hij/Zij archiveert en administreert het BIM model.

Hij/Zij houdt zich aan (bedrijfseigen) richtlijnen, werkinstructies en KAM-procedures.

De BIM Modelleur signaleert en verwerkt wijzigingen en afwijkingen.

Hij/Zij legt wijzigingen en afwijken vast volgens protocol.

Hij/Zij signaleert eventuele mogelijkheden voor meer- en minderwerk.

Hij/Zij hanteert revisie procedures bij het verwerken van aanpassingen of wijzigingen.

Hij/Zij coördineert de eigen werkzaamheden en voert interne clash controles uit.

Hij/Zij archiveert en administreert het BIM model.

Hij/Zij voert data correct en consistent conform de opdrachtspecificaties in het BIM model in.

Hij/Zij houdt zich aan (bedrijfseigen) richtlijnen, werkinstructies en KAM-procedures.

De BIM modelleur houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Hij/Zij meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende.

De BIM modelleur geeft vakinhoudelijke aanwijzingen aan (Junior) BIM modelleurs.