Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als monteur elektrotechnisch wikkelen installeer en vervang je wikkelingen en spoelen. Dit doe je met behulp van technische tekeningen. Daarnaast zorg je ervoor dat deze installaties in perfecte staat zijn (en blijven). Ook kun je eventuele mankementen repareren.

Daar werk je

Als monteur elektrotechnisch wikkelen werk je bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, een elektrotechnisch bedrijf in de industriële sector, of in de bouwsector.

De monteur elektrotechnisch wikkelen inspecteert de werkplek en zorgt dat hij veilig en schoon kan werken.

Hij haalt de benodigde materialen uit het magazijn en verzamelt de benodigde gereedschappen.

Hij noteert een aantal wikkelgegevens (de hoogte van de spoel, ligging van de spoel(en), waar noord- en zuidpool van het apparaat ligt) op een wikkelkaart onder begeleiding van zijn leidinggevende.

Hij zoekt het elektrische schema van het type apparaat, waarvan hij de wikkeling gaat vervangen, op in het wikkelhandboek en controleert of deze waarden kloppen met de gegevens op de wikkelkaart. Op basis hiervan vormt hij zich een beeld van waar de schakelingen moeten komen, wat de ligging is van de spoelen, het aantal parallelle draden, de draaddoorsnede en het aantal slagen van de wikkeling.

Hij legt de gegevens die ontbraken voor het uit elkaar halen van het apparaat onder begeleiding van zijn leidinggevende vast op de wikkelkaart (schakeling van spoelen, draaddiameter en aantal draden) en op basis daarvan berekent hij het aantal windingen.

De monteur elektrotechnisch wikkelen slaat met een beitel de kop van de wikkeling af. Bij grotere apparaten zaagt hij de kop eraf met een koppenzaagmachine.


Vervolgens brandt hij de wikkeling los door het apparaat in een uitbrandoven te plaatsen.


Daarna trekt hij de wikkeling uit het blikpakket.


Hij maakt het apparaat grondig schoon door de groeven uit te spoelen met perslucht of stoomcleaner tot dat alle resten van isolatie eruit zijn.

De monteur elektrotechnisch wikkelen isoleert de behuizing waar de wikkeling in komt te liggen door groefisolatie in de groeven en tussen de wikkelkoppen te leggen.

Hij wikkelt de benodigde spoelen handmatig of met behulp van een wikkelmachine. In het geval van dit laatste, stelt hij de wikkelmachine in, plaatst de juiste mallen met diametervariatie en brengt de koperdraad in.


Hij legt de gewikkelde spoelen in de groeven, verbindt ze met behulp van nippels en buigt ze in de juiste vorm, legt de uiteinden van spoelen in gleufjes en soldeert deze vast.

Hij isoleert de spoelen van elkaar met op maat geknipt isolatiemateriaal. Vervolgens test de monteur welke uitloper met welke uitloper verbonden moet worden door een elektrische meting (“uitbellen”).

Hij voorziet de uitlopers van de spoelen van een isolatie(glas)kous. Hij verbindt de uitlopers onderling en sluit de wikkelingen aan op het klemmenbord. Daarna bandageert hij de spoelkoppen.

De monteur elektrotechnisch wikkelen controleert aan de hand van de wikkelkaart en het schema of de wikkeling de juiste spoelhoogte, draaddoorsnede, aantal slagen, ligging van de spoelen en aantal parallelle draden heeft.

Hij test het apparaat door de weerstand van de isolatie te meten. Het testresultaat bespreekt hij met zijn leidinggevende en zij bepalen samen of hij opnieuw moet beginnen, aanpassingen moet doen aan de wikkeling of dat hij verder kan gaan. Indien hij verder kan gaan, smeert hij de pasranden en de motorvoet in met een beschermend vet.

Vervolgens dompelt hij de wikkeling onder in lak en plaatst hij de wikkeling in de oven om de lak uit te laten harden. Daarna verwijdert hij overtollige lak.

Hij administreert het aantal uren dat hij aan de wikkeling heeft gewerkt en de gebruikte materialen door het invullen van urenlijst en materiaallijst.

Hij ruimt zijn werkplek op en zorgt dat deze schoon en veilig is voor het volgende apparaat.

De monteur elektrotechnische installaties voorziet systeemonderdelen die niet kunnen worden geschakeld, van de juiste waarschuwingstekens.

Hij ruimt de werkplek op, voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant over de bediening en het gebruik van het systeem, wijst op onderdelen die niet kunnen worden geschakeld
en op de betekenis van de waarschuwingstekens en vraagt of alles naar wens is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in, waarmee hij ook zijn collega's informeert.

Hij rondt de werkzaamheden af en draagt deze over aan zijn leidinggevende of werkvoorbereider.

Hij vraagt zijn leidinggevende te controleren of de installatie in bedrijf kan worden gesteld.

Na een akkoord en onder toezicht stelt hij daarna het systeem in bedrijf.