Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als monteur lichtreclame word je ingezet bij installatie, onderhoud en reparaties van lichtreclame-installaties Je bent werkzaam bij de klant op locatie. In veel gevallen bevindt de werkplek zich in de hoogbouw en daarmee in potentie in een onveilige omgeving. Je werkt over het algemeen in duo’s.
In je werk heb je contact met diverse personen. Voor de opdracht heb je contact met het aanspreekpunt van de klant en binnen zijn eigen organisatie met het aanspreekpunt voor het project, een werkvoorbereider of een projectleider.

Daar werk je

Als monteur lichtreclame ben je werkzaam bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaatsen en/of ontwerpen van lichtreclame en huisstijlprojecten. De bedrijven verrichten werkzaamheden op het gebied van lichtreclame, bewegwijzering en reclameborden.

De bedrijven verzorgen zowel nieuwbouw van lichtreclame- installaties als inspectie en onderhoud van bestaande installaties. De bedrijven zijn over het algemeen werkzaam op meerdere marktsegmenten. Zij plaatsen installaties op gebouwen utiliteit en industrie. Het merendeel van de opdrachtgevers zijn bedrijven en organisaties uit het segment klein, midden en groot zakelijk.

De monteur lichtreclame verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, locatieschetsen).

Hij overlegt met het aanspreekpunt voor de opdracht vanuit zijn eigen organisatie en bespreekt met hem de wijze waarop de opdracht moet worden aangepakt.

Hij verzamelt de materialen, gereedschappen, componenten en producten of neemt deze in ontvangst van de montageleider/ werkvoorbereider. Hij controleert de materialen en middelen aan de hand van de materialenlijst in de werkinstructie. Op het moment dat hij iets mist, regelt hij dit met de montageleider/ werkvoorbereider.

Hij vult, indien noodzakelijk, de checklist “valgevaar in de lichtreclame, veilig werken op daken en aan gevels” in en bepaalt op basis daarvan welke veiligheidsmaatregelen hij moet nemen. In andere gevallen werkt hij met een standaard RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Op basis van deze informatie maakt hij in zijn hoofd een stappenplan van de benodigde werkzaamheden.

De monteur lichtreclame komt aan bij zijn werkplek. Hij bespreekt de wijze van uitvoering van de opdracht met (het aanspreekpunt van) de klant. Als er geen bijzonderheden zijn, dan gaat de monteur beginnen met het nemen van veiligheidsmaatregelen en de uitvoering van de opdracht.

Hij rapporteert zijn werkzaamheden op een werkbon. Als er afwijkingen zijn t.o.v. de opdracht dan overlegt hij met zijn leidinggevende over het eventuele vervolg of over meer- of minderwerk. Vervolgens gaat hij aan de slag.

Hij transporteert materialen en middelen naar de werkplek. Indien hij op hoogte gaat werken gebruikt hij een steiger, hoogwerker of kraan. Indien nodig controleert de monteur een kraanbrief of een vrachtbrief.

Op de werkplek draagt hij zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen op het gebied van persoonlijke veiligheid. (Bijvoorbeeld door zichzelf te zekeren aan installatie en gebouw, spanningloosheid van de installatie aantonen en verzorgen dat wederinschakeling door derden niet mogelijk is door elektrische waarden te meten). Daarnaast past hij een LMRA (Laatste Minute Risico Analyse) toe, voor aanvang van de werkzaamheden.

Hij demonteert de eventuele oude installatie en bevestigt vervolgens de lichtreclame-installatie op de daarvoor bestemde locatie. Hij bestudeert de locatie tekening en bepaalt de juiste hoogte en locatie van de te plaatsen installatie.

Hij controleert of de installatie op de juiste hoogte geplaatst en gemonteerd en goed uitgelijnd is en zorgt voor een nette afwerking. Vervolgens bepaalt hij de benodigde lengte van de elektriciteitskabel en sluit hij de kabel aan op de installatie en op het elektriciteitsnetwerk.

Is de installatie gereed, dan draait hij deze samen met (het aanspreekpunt van) de klant proef en lost eventuele problemen zelf op.

De monteur lichtreclame rondt de werkzaamheden af. Hij ruimt de overgebleven materialen op en neemt deze samen met de middelen weer mee naar zijn voertuig.

Na afloop van het werk maakt hij een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en van het verbruikte materiaal. Hij laat zijn werkbon aftekenen voor akkoord door de klant. Hij geeft in het kader van de oplevering van het werk tekst en uitleg aan de klant waar nodig.

Hij meldt zich af bij het aanspreekpunt van de klant en gaat terug naar het bedrijf of naar huis. In sommige gevallen werkt hij op het bedrijf de administratie bij of ontvangt hij een nieuwe opdracht.

De monteur lichtreclame verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, locatieschetsen).

Hij verzamelt de materialen, gereedschappen, componenten en producten of neemt deze in ontvangst van de montageleider/werkvoorbereider. Hij controleert de materialen en middelen aan de hand van de materialenlijst in de werkinstructie. Op het moment dat hij iets mist, regelt hij dit met de montageleider/werkvoorbereider.

Hij vult de checklist “valgevaar in de lichtreclame, veilig werken op daken en aan gevels” in en bepaalt op basis daarvan welke veiligheidsmaatregelen hij moet gaan nemen.

Op basis van deze informatie maakt hij in zijn hoofd een stappenplan van de benodigde werkzaamheden. Daarbij past hij een LMRA toe.

Hij rapporteert zijn werkzaamheden op een werkbon.

De monteur lichtreclame komt aan bij zijn werkplek. Hij bespreekt de wijze van uitvoering van de opdracht met (het aanspreekpunt van) de klant. Als er geen bijzonderheden zijn, dan gaat de monteur beginnen met het nemen van veiligheidsmaatregelen en de uitvoering van de opdracht.

Hij transporteert materialen en middelen naar de werkplek. Indien hij op hoogte gaat werken transporteert hij middels een hoogwerker of kraan. Indien nodig controleert hij een kraanbrief of een vrachtbrief.

Op de werkplek draagt hij zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen op het gebied van persoonlijke veiligheid. (Bijvoorbeeld door zichzelf te zekeren aan installatie en gebouw en toont spanningsloosheid aan en zorgt dat wederinschakeling door derden niet mogelijk is. Daarnaast past hij een LMRA (Laatste Minute Risico Analyse) toe, voor aanvang van de werkzaamheden.

Hij voert een visuele inspectie (in- en uitwendig) van de installatie uit om de functionaliteit en kwaliteit te checken. Hierbij kijkt hij onder andere naar de sterkte van het licht en conditie van de bedrading. Incidenteel voert hij eenvoudige metingen, zoals spanning, stroom of lichtsterkte, uit en bepaalt of deze afwijken van de norm.

Hij maakt de installatie schoon en bepaalt op basis van zijn visuele inspectie of meting of reparatie nodig is. Indien dit het geval is demonteert hij de installatie en vervangt een component of componenten (bijv. lamp, voeding of bedrading).

Hij monteert de installatie en maakt de installatie gebruiksklaar.

Is de installatie gereed, dan draait hij deze samen met (het aanspreekpunt van) de klant proef en lost eventuele problemen zelf op.

De monteur lichtreclame rondt de werkzaamheden af. Hij ruimt de overgebleven materialen op en neemt deze samen met de middelen weer mee naar zijn voertuig.

Na afloop van het werk maakt hij een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en van het verbruikte materiaal. Hij laat zijn werkbon aftekenen voor akkoord door de klant.

Hij geeft in het kader van de oplevering van het werk tekst en uitleg aan de klant waar nodig.

Hij meldt zich af bij het aanspreekpunt van de klant en gaat terug naar het bedrijf of naar huis. In sommige gevallen werkt hij op het bedrijf de administratie bij of ontvangt hij een nieuwe opdracht.