Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf geeft de technisch directeur functioneel en hiërarchisch leiding aan één of meerdere projectleiders(s), bedrijfsleiders en/of vestigingsmanagers die verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering van projecten. Hij heeft van nature een helikopterview, hij kijkt naar de uitvoering van het technisch beleid, maar bemoeit zich hierbij niet met de dagelijkse gang van zaken.
Hij functioneert onder verantwoordelijkheid of werkt samen met de algemeen directeur en rapporteert aan hem. Hij zit samen met hem en overige directieleden (commercieel en/of financieel) in de directie, die het beleid voor de gehele organisatie gezamenlijk bepaalt.

Daar werk je

De technisch directeur is werkzaam bij een installatiebedrijf of adviesbureau.

De technisch directeur stelt zich op de hoogte van product- en marktontwikkelingen.

Hij heeft overzicht van de hele organisatie in het kader van voldoende werkvoorraad, prijsvorming en kwaliteit.

Hij is verantwoordelijk voor het jaarresultaat.

Hij analyseert en interpreteert de ontwikkelingen in de markt en van de behaalde resultaten.

Hij formuleert adviezen en verbetervoorstellen vanuit een technisch perspectief met het oog op strategische beslissingen.

Hij overlegt met de algemeen directeur/aandeelhouders/commissarissen over het algehele beleid van de organisatie.

Hij presenteert (project)resultaten aan de algemeen directeur/aandeelhouders/commissarissen.

Hij rapporteert samen met de overige directieleden aan de Raad van Bestuur (indien van toepassing).

De technisch directeur bewaakt de technische uitvoering van de projecten.

Hij overlegt met de bedrijfsleider en/of de projectleiders over de technische uitvoering van de projecten en de keuze van leveranciers (o.a. inkoop).

Hij lost grote problemen (juridisch) op waar de bedrijfsleider en/of de projectleiders binnen een project niet zelf uit kunnen/mogen komen.

Hij zorgt voor een vlotte samenwerking tussen onderaannemers, architecten en projectontwikkelaars en adviesbureaus i.o.m. de projectleiders.

De technisch directeur onderhoudt een netwerk van externe relaties en bouwt dit verder uit.

Hij signaleert kansen voor (vervolg)opdrachten en onderneemt daarop actie.

Hij evalueert de technische uitvoerbaarheid en moeilijkheidsgraad van potentiële projecten.

Hij is actief in projectverwerving, zodat hij het jaarlijks vastgestelde acquisitietarget kan behalen i.o.m. de commercieel manager. De technisch directeur is de primary salesman.

Hij onderhoudt contact met rijks- en lokale overheden.

Hij handelt lastige klachten af.

De technisch directeur controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking.

Hij kijkt mede naar audits van kwaliteitsmanagementsystemen.

Hij signaleert kansen om het rendement van projecten te verbeteren.

Hij informeert bedrijfsleiders en/of projectleiders wat betreft ontwikkelingen omtrent installaties (prijs, kwaliteit en levering).

De technisch directeur zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen.

Hij houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied onder meer door het lezen van vakliteratuur en bezoeken van branchegebonden beurzen en door afstemming met andere technici.

Hij houdt zich op de hoogte van productontwikkelingen bij leveranciers.

Hij initieert het inbrengen van nieuwe technische ontwikkelingen in projecten.

Hij is betrokken bij personele en organisatorische bedrijfsvoering.

Hij voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers.