Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De engineer ontwerpt, berekent, calculeert en beschrijft delen van technische installaties. Hij heeft incidenteel contact met de klant, vaak in samenspraak of samenwerking met de projectleider.
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, kan de engineer zich ook ontwikkelen als specialist. Hij richt zich dan op één domein binnen de installaties en wordt om zijn specifieke kennis ingezet in een project.

Daar werk je

De engineer werkt bij een adviesbureau, installatiebedrijf of leverancier.

De engineer overlegt met de projectleider over de gestelde randvoorwaarden (zoals programma van eisen en functioneel ontwerp) en de beschikbaar gestelde tijd voor de werkzaamheden.

Hij verzamelt de relevante gegevens, documenten of kwaliteitsstandaarden.

Hij controleert de te gebruiken data en gegevens op juistheid en compleetheid.

Hij maakt n.a.v. de randvoorwaarden een installatieconcept.

Hij stelt schetsontwerpen van installaties op en werkt deze uit.

Hij maakt (controle)berekeningen ten behoeve van deze installaties.

Hij maakt de bijbehorende tekeningen, of laat ze vervaardigen.

Hij vraagt incidenteel offertes aan.

Hij stelt een technisch bestek op.

Hij maakt een voorstel voor (een onderdeel van) de begroting of doet aannames voor een offerte.

Hij overlegt met en rapporteert frequent aan de projectleider over de voortgang van zijn werkzaamheden.

De engineer past de standaarden (o.a. eigen bedrijfsstandaarden, NEN- normen, ISO 9001, arbo-eisen, milieueisen en indien van toepassing Europese en Amerikaanse normen) volgens de procedures toe.

Hij registreert ontwerpbeoordelingen/controles en voert deze uit (werk van anderen).

Hij beheert of (laat) keuringscommentaar verwerken resp. modificaties en/of revisies op goedgekeurde ontwerpen/tekeningen. Hij beoordeelt interne wijzigingsvoorstellen en goedgekeurde wijzigingen (laten verwerken).

Hij levert gegevens aan voor de documentatie van ontwerpinformatie en van de voortgang van het ontwerpproces.

Hij neemt deel aan de projectevaluaties met de projectmedewerkers.

De engineer verdiept zich in zijn vakgebied en werkt aan zijn ontwikkeling.

Hij meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende.

Hij zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen.

Hij houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied .

Hij heeft een signalerende functie naar de organisatie over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.