Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als commercieel technicus installatietechniek voer je je werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Je geeft advies aan zowel bestaande als nieuwe klanten op het gebied van werktuigkundige- componenten of installaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het behouden van de klanten en de klantencontacten. Jij zorgt ervoor dat het werkproces goed loopt en daarvoor dien je medewerkers te begeleiden. Je maakt en leest technische tekeningen en stelt de begroting op. Deze begroting dien je ook te bewaken. Tevens ben je bezig met het voorbereiden en uitvoeren van technische projecten die een commerciële grondslag hebben. Na het project evalueer je alles om het zo een volgende keer nog efficiënter te laten verlopen.

Daar werk je

Als commercieel technicus installatietechniek werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De commercieel technicus installatietechniek onderzoekt de behoeften van de doelgroep zelf of schakelt deskundigen in.

Hij verzamelt ontwerpgegevens (bijvoorbeeld een programma van eisen) en controleert of de ontwerpgegevens toereikend zijn.

Hij verwerkt en registreert de gegevens.

Hij stemt af met de klant en leidinggevende.

De commercieel technicus installatietechniek werkt ontwerpgegevens uit tot (deel)ontwerpen van producten, systemen of installaties.

Bij het uitwerken gebruikt hij zo nodig (CAD) computerprogramma’s.

Hij signaleert (on)mogelijkheden en overlegt met interne en/ of externe medewerkers.

De commercieel technicus elektrotechniek inventariseert eisen, mogelijkheden en wensen betreffende de benodigde materialen en onderdelen voor het ontwerp.

Hij maakt daarin keuzes en stelt zo nodig alternatieven voor.

Hij maakt materiaal- en onderdelenlijsten.

De commercieel technicus installatietechniek raadpleegt afdeling(en) die het product of systeem gaan realiseren om voorcalculatie gegevens te verzamelen.

Hij maakt een voorcalculatie van de realisatiekosten, die als referentie voor offerte dient. Hij maakt de kosten in totaal en per post inzichtelijk.

Hij overlegt met zijn leidinggevende en maakt afspraken over de realisatiekosten en legt ze vast.

De commercieel technicus installatietechniek bespreekt het werkproces met medewerkers en geeft hen advies, instructies en toelichting.

Hij zoekt bij problemen of stagnatie in de werkuitvoering, in overleg met de leidinggevende, naar een passende oplossing.

Hij houdt tijdens het werk de actuele status van het werk bij en vergelijkt die met de planning. Afwijkingen van de planning legt hij vast en beoordeelt hij op de gevolgen er van.

Hij signaleert als er afgeweken wordt van regels en procedures. Hij zoekt waar mogelijk naar alternatieven of oplossingen.

De aangepaste planning bespreekt hij met zijn leidinggevende en de consequenties communiceert hij naar betrokkenen.

De commercieel technicus installatietechniek verwerkt facturen en rekeningen van leveranciers van een project.

Hij bewaakt de ureninvestering. Hij controleert bedragen, prestaties en leveranties en overlegt bij kostenoverschrijdingen met de leiding of werkvoorbereiding. Hij doet voorstellen over te nemen acties om de kosten te beheersen.

Hij inventariseert meer- en minderwerk en verrekenbare hoeveelheden.

Hij rapporteert over de voortgang van het werk in relatie tot de begroting en stemt deze af met zijn leidinggevende.

De commercieel technicus installatietechniek geeft aan hoe het werk moet worden uitgevoerd.

Hij ziet er op toe dat bij de realisatie van het werk volgens het kwaliteitssysteem van het bedrijf gewerkt wordt. Hij stuurt medewerkers bij als daarvan afgeweken wordt.

Daarnaast registreert hij hoe aan normen, regelgeving en kwaliteitseisen is voldaan en legt dat vast.

De commercieel technicus installatietechniek kan de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) plaatsen en controleren op werking.

De commercieel technicus installatietechniek controleert of er aan de specificaties en wensen van de klant is voldaan en behandelt klachten.

Hij ondersteunt het opleveren van werk door samen met zijn leidinggevende het werk over te dragen aan de klant.

Hij legt vast hoe het werk volgens hem is afgerond.

De commercieel technicus installatietechniek brengt de (potentiële) klanten, ontwikkelingen op de markt en (mogelijke) concurrenten in kaart.

Hij onderzoekt of de geboden diensten en/of producten concurrerend zijn en aan de wens van de klant en de eigen kwaliteitsnormen voldoen.

Hij gaat na waarom klanten wel of niet kiezen voor zijn bedrijf.

Op basis van deze inzichten doet hij verbetervoorstellen voor het commercieel beleid.

De commercieel technicus installatietechniek adviseert en informeert klanten naar aanleiding van ontwikkelingen op de markt en in het bedrijf.

In deze gesprekken met de klant gaat hij in op de mogelijkheden die het bedrijf biedt en wat het bedrijf voor de klant kan betekenen. Tevens vraagt hij bij de klant naar ontwikkelingen in hun bedrijf en of ze tevreden zijn met het producten- en dienstenpakket van de onderneming.

Wanneer de klant een klacht heeft, handelt hij deze af.

De commercieel technicus installatietechniek brengt in kaart welke materialen en middelen nodig zijn voor de werkzaamheden in het bedrijf.

Hij gaat na welke voorraadhoogten en leveranciers bij de situatie van het bedrijf passen. Hij analyseert de beschikbare gegevens met betrekking tot omzetsnelheden en voorraadkosten van de onderneming en daarnaast van levertijden, leverbetrouwbaarheid en prijs-kwaliteitsverhouding van leveranciers en kiest op basis daarvan de ideale voorraadhoogten en leveranciers.

Op basis van deze inventarisatie bewaakt hij de voorraad, koopt hij materialen en middelen in en organiseert de logistiek.